Lykter og lys

Vi har et stort utvalg av lykter som monteres på gravsteinen. Disse kan enten kjøpes samtidig med bestilling av gravstein eller ettermonteres senere.

Ønsker du å kjøpe gravlykter eller gravlys til gravstedet kan dette kjøpes direkte hos begravelsesbyråene vi samarbeider med. De har mange forskjellige lykter i ulike prisklasser, og lys som brenner i flere døgn.

Buskerud Begravelsesbyrå, Drammen
Lier Begravelsesbyrå, Lierbyen
Eiker Begravelsesbyrå, Hokksund
Modum Begravelsesbyrå Vikersund
Borgersen Begravelsesbyrå, Kongsberg